Eseménynaptár

HELYI TANÁCS

ÖNKORMÁNYZAT

schengen II.

Schengen II. • « BEMUTATKOZÁS « Nagyjaink 
 • Nagyajtáról származottak

  A faluhoz kötődő és itt született jelesek között említjük Ajtai Józsefet, XVIII. századi fazekasmestert, aki a gernyeszegi Teleki kastély remekművű kályháit készítette. Itt született a költő Finta Zoltán (1896-1947), Dévai Márton (XVIII.sz.) neves hétfalusi és apácai iskolamester, Zathureczky Kálmán (1874-1944) aki főszolgabíró, a református egyház és a Székely Mikó Kollégium főgondnoka, a helybeli polgári olvasóegylet elnöke volt.

  Darkó Mihály (nagy-ajtai), unitárius igazgató-tanár. 1824-től Kolozsvárt tanult, 1831. április 22.-től tordai pap, 1832. szeptember 1.-től 1848 júliusáig igazgató-tanár volt ugyanott. Ekkor honvéd lett, meghalt 1849. augusztus 26.-án Zilahon.
  Munkái:
  1. A keresztény vallás és polgári társaság fővebb szabály elvei, egyesítve egy rövid beszédben, melyet az unitáriusoknak Korondon tartott egyházi közgyűlése előtt mondott. Kolozsvár, 1841.
  2. Latin nyelvtan. Kolozsvár, 1846.

  Nagyajtai származású családból született az unitárius egyház két jeles püspöke Lázár István (1742-1811) és Körmöczi János (1762-1836). Nagyajtai Darkó István (1900-1972) szlovákiai magyar író, a Magyar Írás szerkesztője.

  Itt élt és alkotott Dezső Miklós (1890-1955) gyógyszerész és festőművész. Kriza Jánost ábrázoló olajfestményét az unitárius parókián őrzik. Több munkája a család és a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében van. Síremléke pedig a nagyajtai temetőben található.

  Itt nyugszik Dr. Ferenczy Géza is (1866-1953) jogász, közéleti személyiség, az Erdővidék című hetilap szerkesztője, az unitárius egyház főgondnoka, Dr. Borbély István (1886-1952) tanár, a Kolozsvári Unitárius Főgimnázium igazgatója, az Unitárius Teológia Akadémia tanára, irodalomtörténész

  Nagyjtán szerkesztette kézzel írt, majd stencilezett példányait a Nagyajtai Sport című lapnak – 1946 és 1972 között – Kuttlik Rudolf „örökös sportbarát”.